ORGANI DRUŠTVA

Organi društva so:

občni zbor

upravni odbor

nadzorni odbor

disciplinska komisija – častno razsodišče

Marijan Strmšek, predsednik

Vesna, tajnica društva

Blanka Jenko, blagajničarka

  UPRAVNI  ODBOR    2015  –  2016
 STERMŠEK  Marjan  II. Prekom brig 13 c  predsednik marijans@gmail.com
   6000 Koper
 ŠAVRON  Anton  Trg Brolo 10  Pod. preds.
   6000 Koper
 VAZZAZ  Vesna  Bonini  114  Tajnica + blag. vesna.vazzaz@gmail.com
   6000 Koper
 JENKO  Branka  Glagoljaška 1 b  Izleti
   6000 Koper
 MAGDALENIČ  Ana  Markovec  55    član
 6000 Koper
 BOKIČ  Ivanka  Delavalijeva 16   Sociala
   6000 Koper
 POTOČNIK  Radenka  Cankarjeva  8 koordinator
 6000 Koper    SzaS
 BAN  Jože  Vanganelska 85 c    član
   6000 Koper
 KECUR  Terezija  C. na Markovec 7    član
   6000 Koper
 NOVAK   Franc  Kolodvorska  1    šport  
 6000 Koper
 HRVATIN  Srečko  Vena Pilona 12    član
 6000 Koper
 NADZORNI  ODBOR
 CELIN  Izidor  Bonini  114  Predsednik  
   6000 Koper
JAKAC  Dragica  Ferarska  17    član
   6000 Koper
KOCJANČIČ  Mira  Gordanov  trg  1      član
 6000 Koper
 DISCIP. KOMISIJA
 PREGARC  Vinko  Jadranska  16 a  predsednik
   6280 Ankaran
 ČERNETIČ  Zinka  Ob strelskem jarku  5   član
   6000 Koper
 GORJAN  Bojan  Vanganelska  53 a  član
  6000 Koper