PREDLOG  PROGRAM   AKTIVNOSTI  V  LETU  2016

SOBOTA     06  Februar.2016  PUSTOVANJE – tekmovanje mask  v Pristanu ob 17. uri

SOBOTA     12. Marec. 2016  OBČNI  ZBOR DU – dan žena  v Pristanu  ob  16. uri

SOBOTA     23. April .2016  SREČANJE Z  BUZETČANI , srečanje organizira DU Koper

SOBOTA     14.  .Maj.2016  SREČANJE  S  CELJANI , srečanje organizirajo DU Koper

SOBOTA      21.  Maj.2016  BALINARSKI  TURNIR – PIKADO ( moški – ženske).

Org. DU koper center

Med  23.05.2016 in  31.05.2016  izvesti Društvene športne igre

SOBOTA ….. …. Junij .2016  POKRAJINSKE  ŠPORTNE  IGRE  v ………….

SOBOTA……  18. Junij .2016   PIKNIK  V  NARAVI  ( Lokacija bo definirana naknadno)

( na pikniku se podelijo priznanja DU šp. iger )

SOBOTA …….   Junij .2016  SREČANJE  UPOKOJENCEV SEV. In JUŽ. PRIMORSKE

……………………     SREČANJE  UPOKOJENCEV SLOVENIJE  – definira ZDUS

SOBOTA………09.  Julij. 2016  ENODNEVNI  IZLET  V  –  v bližini                                                                                      

                                 V  AVGUSTU  ni  aktivnosti

       Prvi teden v septembru se DU udeleži akcije  „ varna pot v šolo“

SOBOTA   18. Sept. 2016     PIKNIK  V  NARAVI – povabilo jubilantom, lokacija bo sporočena naknadno

SOBOTA   08. Oktober  .2016  ENODNEVNI  IZLET  NA………… daljši

SOBOTA     12.  November.2016  DRUŽABNO  SREČANJE – Martinovanje

SOBOTA  24 ali 31.December .2016  DRUŽABNO  SREČANJE –  zaključek leta

Od 25.12.2016 do 27.12.2016  BODO OBISKI  NA  DOMU,  ČASTNIH  ČLANOV  IN  90 LETNIKOV

Športniki se bodo udeležili balinarskih turnirjev IL. BISTRICI, BUZETU, PIVKI, SEŽANI, IZOLI in na vabilo drugih društev.

Aktivnosti so informativne, ki se lahko spremenijo in dopolnijo. Objavljene bodo na naši spletni strani (dukpc.si.  Za dopolnitev pričakujemo vaše pripombe in predloge.

Sprejeto bo na Obč. zboru 12.03.2016                              Marijan Stermšek  predsednik DU